Hlavní stránka Zpět
Hlavní strana
Články ZDARMA
ZDARMA vzorová nájemní smlouva
Názory pronajímatelů, kteří kurz využívají
Jak kurz získat
Kdo kurz připravil
Pouze pro klienty
 

Článek č.77 Jak dlouho po porušení smlouvy může dát pronajímatel nájemci výpověď?

Občanský zákoník dává pronajímateli právo vypovědět nájemní smlouvu, pokud nájemce poruší své povinnosti.

Důvodem k podání takové výpovědi ze strany pronajímatele může být např.:

 • poruší-li nájemce hrubě svou povinnost vyplývající z nájmu
 • je-li nájemce odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný na pronajímateli nebo členu jeho domácnosti nebo na osobě, která bydlí v domě, kde je nájemcův byt, nebo proti cizímu majetku, který se v tomto domě nachází
 • má-li být byt vyklizen, protože je z důvodu veřejného zájmu potřebné s bytem nebo domem, ve kterém se byt nachází, naložit tak, že byt nebude možné vůbec užívat
 • je-li tu jiný obdobně závažný důvod pro vypovězení nájmu
 • má být byt užíván pronajímatelem, nebo jeho manželem, který hodlá opustit rodinnou domácnost a byl podán návrh na rozvod manželství, nebo manželství bylo již rozvedeno
 • potřebuje-li pronajímatel byt pro svého příbuzného nebo pro příbuzného svého manžela v přímé linii nebo ve vedlejší linii v druhém stupni
 • nezaplatil-li nájemce nájemné a náklady na služby za dobu alespoň tří měsíců
 • poškozuje-li nájemce byt nebo dům závažným nebo nenapravitelným způsobem
 • způsobuje-li nájemce jinak závažné škody nebo obtíže pronajímateli nebo osobám, které v domě bydlí
 • užívá-li nájemce neoprávněně byt jiným způsobem nebo k jinému účelu, než bylo ujednáno

  Pokud se nájemce některého z těchto prohřešků dopustí, pronajímatel mu smí dát výpověď.

  Jak dlouho po samotném "prohřešku" ale může pronajímatel takovou výpověď nájemci vlastně dát?

  Týden? Čtrnáct dní? Měsíc?

  Odpověď je pro mnohé překvapující a ve své době vyvolala v právnické obci rozruch.

  Nejvyšší soud totiž posuzoval případ, kdy mezi dnem prohřešku a dnem podání výpovědi uplynulo dokonce několik let.

  A rozhodl o této věci následovně...

  ...

  Chcete-li ZDARMA získat celý text článku, stačí vyplnit vaši emailovou adresu a obratem vám jej zašleme. Vaše adresa je v bezpečí, nikomu ji nepředáme a zašleme vám jen to, co jste si vyžádali.

  Pošlete mi prosím celý článek ZDARMA na adresu...
   Váš email:
   

 •    
   

  Chcete ZDARMA získat minisérii "7 nebezpečných chyb,
  které majitele bytů při jejich pronajímání zbytečně
  připravují o peníze... a jak se jich vyvarovat"?

  Zadejte svůj e-mail a každý den po dobu jednoho týdne získáte důležitý tip pro výhodnou koupi bytu a jeho pronajímání.

   
  www.JakPronajimatByty.cz © Copyright 2017, Realitní centrum s.r.o. , Kontakt: info@jakpronajimatbyty.cz